หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้111คน
ผู้ชมเมื่อวาน139คน
ผู้ชมเดือนนี้3494คน
ผู้ชมเดือนก่อน2248คน
ผู้ชมทั้งสิ้น5742คน
 
วิสัยทัศน์ (Vision) ปางมะค่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้นั่ง)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรทัศน์)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นปูน ล้อเดียว ดั้มได้)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอุทัย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายแสน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านอ่างหินเพลิง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(Printer)
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำแข็ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้น ขนาด 13,000 บีทียู
ประกาศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศ ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งเกาะใหญ่ 1 – แก่งเกาะใหญ่ 2 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่า)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน 5 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 10 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เทศบาลเมืองปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น