หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้19คน
ผู้ชมเมื่อวาน61คน
ผู้ชมเดือนนี้3310คน
ผู้ชมเดือนก่อน4483คน
ผู้ชมทั้งสิ้น10041คน
 
วิสัยทัศน์ (Vision) ปางมะค่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)
ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติกรองรับขยะขนาด 200 ลิตร)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แก่แกนำชุมชนประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “หลักสูตร การบริหารจัดการขยะในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้นั่ง)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรทัศน์)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นปูน ล้อเดียว ดั้มได้)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำแข็ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้น ขนาด 13,000 บีทียู
ประกาศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศ ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งเกาะใหญ่ 1 – แก่งเกาะใหญ่ 2 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่า)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน 5 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 10 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เทศบาลเมืองปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น