หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์43คน
ผู้ชมวันนี้91คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้2470คน
ผู้ชมเดือนก่อน4935คน
ผู้ชมทั้งสิ้น53960คน
 
แหล่งท่องเที่ยว
อาคารเอนกประสงค์แก่งเกาะใหญ่
อาคารเอนกประสงค์แก่งเกาะใหญ่
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
วันเวลาเปิดบริการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – 16.3๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
อาคารเอนกประสงค์แก่งเกาะใหญ่
โทร. 086-1999250 และ 087-8416997 (สายพิณ โพคทรัพย์ (ตาล))
0-5587-2317
ลักษณะกิจกรรม ให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ และจัดประชุม/สัมมนา
ด้วยห้องปรับอากาศ
อัตราค่าบริการ 
(ความจุ 5๐๐ คน) ราคา 2,000.-บาท

อ่าน 213 ครั้ง