หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์69คน
ผู้ชมวันนี้131คน
ผู้ชมเมื่อวาน94คน
ผู้ชมเดือนนี้3275คน
ผู้ชมเดือนก่อน4481คน
ผู้ชมทั้งสิ้น77279คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แกแกนนำชุมชนประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แกแกนนำชุมชนประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การบริหารจัดการขยะในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการกล่าวรายงานของนายจีรวัฒน์ ศรียันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เพื่อให้คำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอกินพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง พร้อมกันนี้ได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการขยะในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าฯ นายวิภาส ตรีประทีป ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า และนายนิมิต ณัฐวรพงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน


อ่าน 150 ครั้ง