หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์46คน
ผู้ชมวันนี้95คน
ผู้ชมเมื่อวาน211คน
ผู้ชมเดือนนี้2922คน
ผู้ชมเดือนก่อน4481คน
ผู้ชมทั้งสิ้น76926คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ปางมะค่าเกมส์  ระว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า โดยมีนางสาวแสงแข ทวีแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลปางมะค่าทั้ง 24 หมู่บ้าน ได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสากลชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล 6 ประเภท คือ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ และกีฬาเปตอง ทั้งนี้เทศบาลเมืองปางมะค่าต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน พร้อมด้วยนางวิชดา สังเกตุ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปางมะค่า อปพร. ตลอดจน นักกีฬา และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร


อ่าน 210 ครั้ง