หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์36คน
ผู้ชมวันนี้143คน
ผู้ชมเมื่อวาน95คน
ผู้ชมเดือนนี้3015คน
ผู้ชมเดือนก่อน3908คน
ผู้ชมทั้งสิ้น36642คน
 
ภาพกิจกรรม
งานวันเทศบาล 24 เมษายน 2560
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2560 ณ เทศบาลเมืองปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

อ่าน 76 ครั้ง