หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้107คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5048คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87593คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
   โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560  
" กิจกรรมอบรมฦึกทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

อ่าน 139 ครั้ง