หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์40คน
ผู้ชมวันนี้149คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้2867คน
ผู้ชมเดือนก่อน4996คน
ผู้ชมทั้งสิ้น72390คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ปีที่ 3   เนื่องในวันวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2560 

อ่าน 184 ครั้ง