หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้27คน
ผู้ชมเมื่อวาน107คน
ผู้ชมเดือนนี้3377คน
ผู้ชมเดือนก่อน6098คน
ผู้ชมทั้งสิ้น92020คน
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 และ 31 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองปางมะค่าร่วมมือกับอำเภอขาณุวรลักษบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไพศาล ลงพื้นที่โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยมีท่านนายอำเภอขาณุวรลักษบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า

อ่าน 193 ครั้ง