หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้78คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5019คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87564คน
 
ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ร่วมกับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า ได้ให้มีโครงการ สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ภายในงานได้จัดกิจกรรม ลงนามปฏิญาณตน "งดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง" และ "พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560" อีกทั้งยังมีการแสดง ฟ้อนดอกระมังค์ และชมการบรรเลงดนตรีไทย จากโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม จัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงาน 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปางมะค่า ได้ถวายเทียนพรรษาให้กับต่างๆภายในตำบล เช่น วัดปางมะค่า วัดศรีไพรศาล วัดเขาสว่างธรรม เป็นต้น

อ่าน 132 ครั้ง