หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้38คน
ผู้ชมเมื่อวาน107คน
ผู้ชมเดือนนี้3388คน
ผู้ชมเดือนก่อน6098คน
ผู้ชมทั้งสิ้น92031คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ร่วมด้วยนางสาวแสงแข ทวีแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า และคณะผู้บริหารได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยนำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังน้อยวนาราม และวัดวังปลาอ้าว ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯจ.กำแพงเพชร จัดให้มีการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยอันดีให้แก่เด็กนักเรียน

อ่าน 130 ครั้ง