หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์22คน
ผู้ชมวันนี้89คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5030คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87575คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลปางมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2560
17 กรกฎาคม 2560 นายกน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ร่วมกับ นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ ปลัดอาวุโสอำเภอขาณุฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลปางมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ คลองท่าตาอยู่ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองปางมะค่า และชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์อำเภอขาณุฯ ได้ทำการลอกผักตบชวาในลำคลองระยะทางยาว 1.3 กิโลเมตร โดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักร โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

อ่าน 166 ครั้ง