หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้98คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5039คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87584คน
 
ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมหนูร้อยวิถีพุทธ วันที่ 31 ก.ค.60
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมหนูร้อยวิถีพุทธ วันที่ 31 ก.ค.60 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า โดย พระมหาสมนึก ปญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต 2 มีวัตถุประค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ภายในกิจกรรมได้มีการฝึกนั่งสมาธิ และอบรมเรื่องพุทธศาสนา

อ่าน 116 ครั้ง