หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้138คน
ผู้ชมเมื่อวาน92คน
ผู้ชมเดือนนี้2856คน
ผู้ชมเดือนก่อน4996คน
ผู้ชมทั้งสิ้น72379คน
 
ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมหนูร้อยวิถีพุทธ วันที่ 31 ก.ค.60
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมหนูร้อยวิถีพุทธ วันที่ 31 ก.ค.60 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า โดย พระมหาสมนึก ปญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต 2 มีวัตถุประค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ภายในกิจกรรมได้มีการฝึกนั่งสมาธิ และอบรมเรื่องพุทธศาสนา

อ่าน 99 ครั้ง