หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้108คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5049คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87594คน
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560
สภาเทศบาลเมืองปางมะค่า นายณรงค์ฤทธิ์ ปัทมาลี ประธานสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า ได้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปตามระเบียบฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน 

อ่าน 134 ครั้ง