หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้74คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้2453คน
ผู้ชมเดือนก่อน4935คน
ผู้ชมทั้งสิ้น53943คน
 
ภาพกิจกรรม
"โครงการเด็กไทยสุขภาพดี(Healthy Kids)"
เทศบาลเมืองปางมะค่า โดย นายกน้อย วงศ์วิทยานันท์ และท่านรองแสงแข ทวีแสง คณะกรรมการศพด. ได้มอบนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่าดำเนินการ "โครงการเด็กไทยสุขภาพดี(Healthy Kids)" ทุกวันพุธ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามวั 
#chanichaงานประชาสัมพันธ์

อ่าน 96 ครั้ง