หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์28คน
ผู้ชมวันนี้76คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้2455คน
ผู้ชมเดือนก่อน4935คน
ผู้ชมทั้งสิ้น53945คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
                วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองปางมะค่า โดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่า ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่น ด้านงานทะเบียนราษฎร การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ด้านงานสวัสดิการและสังคม การให้บริการด้านสาธารณสุข การให้ความรู้ด้านกฏหมาย และจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
#CHANICHAงานประชาสัมพันธ์

อ่าน 96 ครั้ง