หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้77คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้2456คน
ผู้ชมเดือนก่อน4935คน
ผู้ชมทั้งสิ้น53946คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 21 ส.ค. 2560 นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า มอบหมายให้ นายดุสิต ชูโตศรี รองปลัดเทศบาลเมืองปางมะค่ากำกับดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมองปางมะค่า ได้จัดทำโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า ในโครงการจัดให้มีการอบรมเรียนรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และวิธีการปฐมพยาบาล โดย นางวยุเรศ บุญญาชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นผู้ให้ความรู้ ร่วมกับทีมงานฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด


อ่าน 76 ครั้ง