หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ




กำลังออนไลน์70คน
ผู้ชมวันนี้231คน
ผู้ชมเมื่อวาน151คน
ผู้ชมเดือนนี้2253คน
ผู้ชมเดือนก่อน3579คน
ผู้ชมทั้งสิ้น44394คน
 
ภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปางมะค่า
วันนี้ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วย นายเด่น ชูโตศรี และคณะกรรมการศูนย์ยิติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปางมะค่า ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์ ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในการลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปางมะค่า ณ เทศบาลเมืองปางมะค่า

อ่าน 28 ครั้ง