หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์192คน
ผู้ชมวันนี้379คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4357คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86902คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการ ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในตำบล ปล่อยกุ้งกร้ามกราม
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในตำบล(ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณแก่งเกาะใหญ่ 2 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร โดยมีนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่า พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปางมะค่าผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย นายสนั่น ปานบ้านแผ้ว ประมงจังหวัดกำแพงเพชร นายณรงค์ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปางมะค่า เกษตรกรชาวตำบลปางมะค่า เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตลอดจนรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 120,000 ตัว

อ่าน 99 ครั้ง