หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์98คน
ผู้ชมวันนี้263คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3676คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59480คน
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปางมะค่า ครั้งที่ 1/2561 โดยนายน้อย วงค์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ในนามประธานกองทุนฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ อนุกรรมการ บริหารงานกองทุนหลัประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปางมะค่าเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า

อ่าน 59 ครั้ง