หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์97คน
ผู้ชมวันนี้262คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3675คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59479คน
 
ภาพกิจกรรม
รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะบรรจุโฟม 100% ระดับทอง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.40 น. ท่านนายกน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะบรรจุโฟม 100% ระดับทอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2ปี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการฯเข้าประกวด ตั้งแต่ ปี 2559-2560

อ่าน 48 ครั้ง