หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์94คน
ผู้ชมวันนี้259คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3672คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59476คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปี 2561
วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา เวลา 09.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมไม้มะค่า เทศบาลเมืองปางมะค่า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งภาคเช้าได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณทิวาพรรณ สหอารักขา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540" และภาคบ่าย โดยคุณวิชดา สังเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองปางมะค่า บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร, ทัศนคติ, การทำงานร่วมกัน, และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร และคุณกัลยา ยานานนท์ ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองปางมะค่า บรรยายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในองค์กร

อ่าน 54 ครั้ง