หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้97คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5038คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87583คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ให้กับครูและเด็กเล็กเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์จริงและสร้างความมั่นใจให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวแสงแข ทวีแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานในการดำเนินการจัดโครงการฯ พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า

อ่าน 158 ครั้ง