หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้95คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5036คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87581คน
 
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะท่องเที่ยวโครงการพัฒนาทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก
วันที่ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองปางมะค่า นำโดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับคณะท่องเที่ยวโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก "กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวมรดกโลก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ตามรูปแบบในแผนที่ท่องเที่ยว" โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและร่วมสำรวจเส้่นทางท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561

 ซึ่งได้ลงพื้นที่ตำบลปางมะค่าในช่วงบ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2561 - 17 มีนาคม 2561 เพื่อชมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป และแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางเริ่มจากแหล่งผลิตซุ้มเกวียนบ้านรวมใจภักดิ์ - กลุ่มจักสานบ้านป้าโสดา - เก้งรากไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ประจำตำบล  - ขนมทองพับข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ - สวนวัฒนา แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ - สวนลุงสำรวย ปราชญ์ชาวบ้าน ส้มโอพันธุ์ดี การทำน้ำมันมิ้นต์ น้ำยาบ้วนปาก - แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ - ผลิตภัณฑ์เด็กนักเรียนโีรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม - ผ้าทอ หมู่ 18 

โดยคณะท่องเที่ยวได้เข้าพัก ณ บ้านพัก แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่) เป็นเวลา 1 คืน ชมการแสดงของชนเผ่าลาหู่ และร่วมกิจกรรมล่องเรือชมสายธาร ปั่นจักรยานชมวิว นั่งชิวถ่ายภาพ และชมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

อ่าน 155 ครั้ง