หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้141คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5082คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87627คน
 
ภาพกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย
วันที่ 18 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองปางมะค่า นำโดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน

...ได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ บริเวณเต็นท์พิธีสงฆ์ข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาส วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม ประธานสงฆ์ในการประกอบพิธี  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

...สำหรับในปีนี้เทศบาลเมืองปางมะค่าได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและกิจกรรมที่โดดเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ช่วงค่ำที่ตลาดเคไนท์ ตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพช รตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่าน 169 ครั้ง