หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้42คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้4983คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87528คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวแสงแข ทวีแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองปางมะค่า โดยมีนายนิมิตร ณัฐวรพงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ประธานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก ครูผู้ดูแลเด็ก และให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

อ่าน 125 ครั้ง