หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้51คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้4992คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87537คน
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมสมาชิก อปพร.
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดการประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการจัดเตรียมการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองปางมะค่า โดยมีนายเด่น ชูโตศรี และนายจีรวัฒน์ ศรียันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้ได้มีประธานสภา สมาชิกสภา และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาลเมืองปางมะค่าเข้าร่วมประชุม

อ่าน 133 ครั้ง