หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้132คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5073คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87618คน
 
ภาพกิจกรรม
การประเมิน EHA
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองปางมะค่า โดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 นครสวรรค์  โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับตรวจการประเมินครังนี้ ณ ห้องประชุมไม้มะค่า เทศบาลเมืองปางมะค่า

อ่าน 158 ครั้ง