หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้38คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้4979คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87524คน
 
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่าจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอนกประสงค์แก่งเกาะใหญ่ โดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ มอบหมายให้ นางสาวแสงแข ทวีแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่จบการศึกษาซึ่งเข้ารับเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 105 คน

อ่าน 177 ครั้ง