หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้672คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4650คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87195คน
 
ภาพกิจกรรม
การประชุม อปพร.ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด โดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ในนามผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองปางมะค่า เป็นประธานการประชุม อปพร. ครั้งที่ 3/2561 ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายน 2561 และการอบรมเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปางมะค่า พร้อมกันนี้ได้มอบชุด อปพร. ให้กับสมาชิก อปพร. โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่าเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า

อ่าน 111 ครั้ง