หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้141คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4119คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86664คน
 
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะสื่อมวลชน โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวฯ
วันที่ 6 เมษยน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์แก่งเกาะใหญ่ เทศบาลเมืองปางมะค่า โดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปางมะค่า ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก กิจกรรมย่อย ดำเนินการจัดกิจกรรม Medai fam trip เพื่อประชาสัมพันธ์เส้่นทางการท่องเที่ยว จากการร่วมดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่้องเที่ยวกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวมรดกโลก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ตามรูปแบบในแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปางมะค่า เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคมที่ผ่านมา และในครั้งนี้คณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่บันทึกภาพพร้อมทั้งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว ตามเส้นทาง สวนลุงสำรวย ทวีทรัพย์ การทำน้ำมันมิ้นท์ ปราชญ์ชุมชน - ผลิตภัณฑ์เม็ดมะค่าและงานฝีมือนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม - แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ และ กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย หมู่ที่ 18

อ่าน 96 ครั้ง