หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้673คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4651คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87196คน
 
ภาพกิจกรรม
จิตอาสาฯเทศบาลเมืองปางมะค่าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จิตอาสาฯ เทศบาลเมืองปางมะค่า นำโดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนเทศบาลเมืองปางมะค่า ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "แก่งเกาะใหญ่สะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน" โดยได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวแก่้งเกาะใหญ่เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด

อ่าน 87 ครั้ง