หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้144คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4122คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86667คน
 
ภาพกิจกรรม
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร อปท. ดีเด่นด้านการศึกษา
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

...โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย และนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการจัดการศึกษาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 

...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา โดยจะได้รับโล่เกียรติยศและหรือใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 

...ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย รางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 156 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท. 98 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดอปท. 11 รางวัล รางวัลโครงการคัดเลือกผู้บริหารอปท.ดีเด่นด้านการศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น จำนวน 28 รางวัล รางวัลโครงการประกวดกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน 12 รางวัล รางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" 5 รางวัล และรางวัล "ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" 10 รางวัล

อ่าน 94 ครั้ง