หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้153คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4131คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86676คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนน
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ (สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 ณ สีแยกวังปลาอ้าว หมู่ที่ 22 โดยเทศบาลเมืองปางมะค่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างทันท่วงที โดยมีเจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่าน 80 ครั้ง