หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้171คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4149คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86694คน
 
ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561และโครงการส่งเสริมให้ความรู้แบบบูรณการสำหรับผู้สูงอายุตำบลปางมะค่านำโดยนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ เทศบาลเมืองปางมะค่า พร้อมกันนี้ประธานกลุ่มสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปางมะค่า ตลอดจน ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

อ่าน 104 ครั้ง