หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้665คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4643คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87188คน
 
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ วิทยากรเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ "โครงการสร้างฝายมีชีวิต ฝายชะลอน้ำคลองแมว" ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนแก่งเกาะใหญ่ หมู่ที่ 21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

อ่าน 97 ครั้ง