หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์68คน
ผู้ชมวันนี้146คน
ผู้ชมเมื่อวาน81คน
ผู้ชมเดือนนี้2197คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28802คน
 
การจัดทำแผนที่ภาษี
 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปางมะค่า
การจัดทำแผนที่แม่บท ( LTAX GIS)
ZONE จำนวน 22 โซน


แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน
ผลงานแล้วเสร็จ จำนวน 2,938 ราย
บันทึกและค้นคืนข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1)
ผลงานแล้วเสร็จ จำนวน 2,938 แปลง
>>