หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้55คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้4996คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87541คน
 
การบันทึกฐานะภริยา
การบันทึกฐานะของภริยา


การบันทึกฐานะของภริยา

- การบันทึกฐานะของภริยา มุ่งหมายจะให้นายทะเบียนบันทึกว่าเป็นภริยาหลวง หรือภริยาน้อย และให้รับบันทึกเฉพาะสามี ภริยาที่มาร้องขอให้บันทึก ส่วนภริยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาร้องขอด้วย นายทะเบียนไม่ต้องบันทึก
- ผู้ร้องต้องเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฏหมาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478
- ภริยาหลวงหรือเอกภริยาชายมีได้เพียงคนเดียว ส่วนภริยาน้อย อนุภริยา หรือภริยาอื่นๆ นอกจาก ภริยาหลวงชายอาจมีได้หลายคนในขณะเดียวกัน และมีฐานะเท่ากันทุกคนตามกฏหมาย
>>