หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้667คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4645คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87190คน
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองปางมะค่า


ชื่อองค์กร   เทศบาลเมืองปางมะค่า  (เทศบาลขนาดกลาง)
จัดตั้งเมื่อ         วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555  (จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า 
                          อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นเทศบาลเมืองปางมะค่า)
ที่ตั้ง            สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า เลขที่ 7  หมู่ที่ 7  ตำบลปางมะค่า
อำเภอขาณุวลักษบุรี 
                          จังหวัดกำแพงเพชร  62140
พื้นที่ทั้งหมด      ประมาณ  325  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ           ติดต่อตำบลปางตาไว ตำบลหินดาต  อำเภอปางศิลาทอง และตำบลวังหามแห
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศใต้              ติดต่อแม่น้ำแม่วงก์  ตำบลเขาชนกัน ตำบลแม่เล่ย์  อำเภอแม่วงก์
    และตำบลวังซ่าน อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลบ่อถ้ำ และตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก     ติดต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
>>