หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์37คน
ผู้ชมวันนี้62คน
ผู้ชมเมื่อวาน64คน
ผู้ชมเดือนนี้1778คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28383คน
 
เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560
คำแถลงการณ์ ปี 2560
บันทึกหลักการและเหตุผล
งบประมาณการ รายจ่าย
งบประมาณการ รายรับ
รายงานรายละเอียดการประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดคำแถลงงบ ปี 2560
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
รายละเอีดประมาณการรายรับปี 2560
รายละเอีดประมาณการรายจ่ายปี 2560
ลบประมาณรายจ่าย ปี 2560
>>