หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์41คน
ผู้ชมวันนี้399คน
ผู้ชมเมื่อวาน213คน
ผู้ชมเดือนนี้5033คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น60837คน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานครุภัณฑ์

คู่มือสำหรับประชาชน

Adobe Acrobat Document   การแจ้งถมดิน | ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   การแจ้งขุดดิน | ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร | ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   ให้บริการวางแผนครอบครัว | ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   บริการให้คำปรึกษา | ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น | ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด | ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   งานจดทะเบียนพาณิชย์ | ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   อปพร. ดูแลงานจราจร | ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   คุมเพลิง | ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน | ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   ระงับเหตุอัคคีภัย | ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
งานทะเบียนราษฎร

Adobe Acrobat Document   หนังสือมอบอำนาจ | ดาวน์โหลด 10069 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   คู่มือประชาชน | ดาวน์โหลด 510 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   ขั้นตอนการขอเพิ่มชื่อ | ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
Adobe Acrobat Document   การขอเพิ่มชื่อเข้า ทร.13 | ดาวน์โหลด 58 ครั้ง