หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้30คน
ผู้ชมเมื่อวาน107คน
ผู้ชมเดือนนี้3380คน
ผู้ชมเดือนก่อน6098คน
ผู้ชมทั้งสิ้น92023คน
 
วิสัยทัศน์ (Vision) ปางมะค่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี   ***สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร***   
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองการกุศล \"พัดโบกคัพ\" ครั้งที่ 1
การประชุมพนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน)
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการคลัง(งานแผนที่)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองช่าง จำนวน 12 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด จำนวน 6 อัตรา (งานบริหาร)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด จำนวน 4 อัตรา(งานท่องเที่ยว)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการศึกษา จำนวน 6 อัตรา (ศพด.)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองคลัง จำนวน 5 อัตรา
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า จำนวน 43 รายการ
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น