หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้73คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้2452คน
ผู้ชมเดือนก่อน4935คน
ผู้ชมทั้งสิ้น53942คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองช่าง จำนวน 5 ราย
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด(ปางมะค่าเกมส์) ประจำปี 2561 วันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า
โครงการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ พ.ศ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์..สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์..DDC WATCH จับตาโรคและภัยสุขภาพ...การกลับมา...ของโรคแอนแทรกซ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดป่าวังเรือ) หมู่ที่ 23 บ้านรวมใจภักดิ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญยืน) หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลุ่มบ้านใหม่ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2 ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคีธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โครงการบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ พ.ศ.2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อจากเดิม กลุ่มนายอุดม) หมู่ที่ 6
เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (ปางมะค่าเกมส์) ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
เทศบาลเมืองปางมะค่า งานทะเบียนราษฎร จัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่
เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน \"วันนักประดิษฐ์\" ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองปางมะค่าแจ้งเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
สำนักงานควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลเมืองปางมะค่า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด (แก่งเกาะใหญ่)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองช่าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองคลังตามโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองคลัง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญมาเป็นครอบครัวมหาดไทย
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลุ่มสระบัว) หมู่ที่ 22
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบันไดลงสระ 2 จุด พร้อมราวจับและรั้วรอบขอบสระและตะแกรงกันเด็กตก หมู่ที่ 19 (จุดสระหลวงหมู่บ้าน)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 (สายซอย 1)
ประกาศราคากลางจัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกรามและจัดซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป้นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 1
ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2561
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ติตั้งโครงหลังคาศูนย์เด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เต็นท์ จำนวน 6 หลัง)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 Next »

>>