หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์61คน
ผู้ชมวันนี้68คน
ผู้ชมเมื่อวาน232คน
ผู้ชมเดือนนี้3172คน
ผู้ชมเดือนก่อน3908คน
ผู้ชมทั้งสิ้น36799คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร เดือนกรกฎาคม 2560
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด (แก่งเกาะใหญ่)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองช่าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุข
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการศึกษาจำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการศึกษา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองคลัง
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (จุดบ้านนางเล็กสมีเพชร)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบำรุงรักษารถแบ็คโฮ (หมายเลขทะเบียน ตฆ 4487 กำแพงเพชร)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาฯรถยนต์ส่วนกลาง(รถขยะคันเล็ก) หมายเลขทะเบียน บม 9331 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเตือนให้ชำระภาษีค้างจ่าย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 (สายซอย 1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบันไดลงสระ 2 จุด พร้อมราวจับและรั้วรอบขอบสระและตะแกรงกันเด็กตก หมู่ที่ 19 (จุดสระหลวงหมู่บ้าน)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายไร่ป้าชื้น – ไร่นายจิตรัตน์)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จุดคลองเต่าเทียว)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2560 (สขร.)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้งโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 3
โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลปางมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
เรื่อง โครงการ \"ปี 2560 ปีแห่งข้อมูลข่าวสารทางราชการ\"
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 Next »

>>