หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้183คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4161คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86706คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองการกุศล \"พัดโบกคัพ\" ครั้งที่ 1
การประชุมพนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องต้มน้ำร้อน)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น)
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำปี 2561
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การการเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองปางมะค่า ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 2
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ปีพ.ศ.2561 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด (แก่งเกาะใหญ่) จำนวน 4 อัตรา (ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด จำนวน 4 อัตรา(ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร(แฟกซ์)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล , เครื่องสำรองไฟ)
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง เปิดทำการเปิดการเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณ (ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการศึกษา(ศพด.)(ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองคลัง (ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองช่าง(ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา (ปปช.7)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ปปช.7)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิมสายบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จุดไปบุ่งหิน) (ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิมสายป่าแดง) หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ (ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (จุดไปไร่นายยอด) (ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน(ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ป.ป.ช.7)
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง ประกาศรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปางมะค่า

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 Next »

>>