หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์72คน
ผู้ชมวันนี้237คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3650คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59454คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 (สายซอย 1)
ประกาศราคากลางจัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกรามและจัดซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป้นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 1
ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2561
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ติตั้งโครงหลังคาศูนย์เด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เต็นท์ จำนวน 6 หลัง)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน ขนาด 180x90x75 ซม.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา)
ประกาศราคากลางจัดซ์้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้น้ำดื่ม น้ำร้อน - น้ำเย็น แบบถังคว่ำ)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร เดือนกรกฎาคม 2560
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด (แก่งเกาะใหญ่)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองช่าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุข
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการศึกษาจำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองการศึกษา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองคลัง
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (จุดบ้านนางเล็กสมีเพชร)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างบำรุงรักษารถแบ็คโฮ (หมายเลขทะเบียน ตฆ 4487 กำแพงเพชร)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาฯรถยนต์ส่วนกลาง(รถขยะคันเล็ก) หมายเลขทะเบียน บม 9331 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเตือนให้ชำระภาษีค้างจ่าย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 (สายซอย 1)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบันไดลงสระ 2 จุด พร้อมราวจับและรั้วรอบขอบสระและตะแกรงกันเด็กตก หมู่ที่ 19 (จุดสระหลวงหมู่บ้าน)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/9 Next »

>>