หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์66คน
ผู้ชมวันนี้84คน
ผู้ชมเมื่อวาน232คน
ผู้ชมเดือนนี้3188คน
ผู้ชมเดือนก่อน3908คน
ผู้ชมทั้งสิ้น36815คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติกรองรับขยะขนาด 200 ลิตร)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แก่แกนำชุมชนประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “หลักสูตร การบริหารจัดการขยะในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้นั่ง)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรทัศน์)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นปูน ล้อเดียว ดั้มได้)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอุทัย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายแสน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านอ่างหินเพลิง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(Printer)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการอาคาร บ้านพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีความห่วงใยและปรารถนาดีกับผู้ขับขี่รถทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้าน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดเขาสว่างธรรม-ปรางทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายทางไปอ่างเก็บน้ำปรางทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 2 ต่อจากเดิม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านผู้ใหญ่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายคลองกรวด (บ้านนายโก๊ะ)
ประกาศราคากลางโครงปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง-เพดานโหว่ และ ความพิการบนใบหน้า วันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำแดง (งวดที่ 2 ) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่าและการเปิดบริการงานทะเบียนราษฎร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายสี่แยก)
ประกาศราคากลาง โครงการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำแข็ง)
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องหลักประกันสัญญา
โครงการ "เรารักตับ" ครั้งที่ 18
ประกาศ เรื่องจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่าและการเปิดบริการงานทะเบียนราษฎร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยนช์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลงเกษตรกรรม)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การรับมรดกการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การรับมรดกการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/7 Next »

>>