หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์8คน
ผู้ชมวันนี้173คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3586คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59390คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายไร่ป้าชื้น – ไร่นายจิตรัตน์)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จุดคลองเต่าเทียว)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2560 (สขร.)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้งโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 3
โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลปางมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
เรื่อง โครงการ \"ปี 2560 ปีแห่งข้อมูลข่าวสารทางราชการ\"
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมโครงการ \"ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่างราชการ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จุดหลังบ้านนายอาเสี่ย)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 23 (สายหลักหมู่บ้าน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 งานปรับปรุงระบบประปา แบบนครหลวง จำนวน 1 ระบบ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 (ถังแชมเปญ จุดวัดศรีมงคล)
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุแบบมือถือ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถเข็นปูน ล้อเดียว แบบดั๊มไม่ได้)
ขอเชิญร่วมงาน LANA EXPO 2017 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา จ.เชียงใหม่
ประกาศริบหลักประกันสัญญา (ประแจคอม้า)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามากด LIKE & SHARE Facebook เพจ \"ปรองดองเป็นของประชาชน
ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/9 Next »

>>