หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้3คน
ผู้ชมเมื่อวาน97คน
ผู้ชมเดือนนี้3017คน
ผู้ชมเดือนก่อน4702คน
ผู้ชมทั้งสิ้น81723คน
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
สอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3

>>