หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้73คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5014คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87559คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ แก้ไขตำแหน่งในประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองปางมะค่า รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
เปิดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท/เดือน
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านบ่อหิน
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางแยก ทล 1112- บ้านเขาพริกไทย
ประกาศ สอบราคาโครงการสอบราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา และผู้ใช้นำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหย
เชิญชวนนั่งรถรางนำเที่ยว
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปางมะค่า
คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภทขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%
กีฬาสานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
การจัดงาน จำหน่ายสินค้าธงฟ้า - ราคาประหยัดระดับอำเภอ
ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน (ด้านพลังงาน)
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ใบสมัคร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558-2559
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
ขอความร่วมมือรณรงค์ผู้มีจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า สมัยสามัญที่ 2/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ในโครงการ “ยุติธรรมร่วมใจ เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2558
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/10 Next »

>>