หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้70คน
ผู้ชมเมื่อวาน107คน
ผู้ชมเดือนนี้3420คน
ผู้ชมเดือนก่อน6098คน
ผู้ชมทั้งสิ้น92063คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเตือนให้ชำระภาษีค้างจ่าย

ตามที่เทศบาลเมืองปางมะค่า ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปางมะค่า ที่มิได้มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา โดยมีการแจ้งเตือนเป็น 2 ระยะ คือ ครั้งแรกภายใน 30 วัน และครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน นั้น

เนื่องจากเทศบาลเมืองปางมะค่า ได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความข้องใจเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อความในหนังสือแจ้งเตือนบางข้อความ การใช้ถ้อยคำก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลเมืองปางมะค่า ขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือน และรูปแบบถ้อยคำที่ระบุในหนังสือแจ้งเตือนนั้น เทศบาลดำเนินการโดยใช้แบบพิมพ์ที่กำหนดให้ใช้เพื่อดำเนินการกับผู้ต้องรับผิดชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระอันไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้

ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในประเด็นใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง หรือ งานเร่งรัดและพัฒนารายได้ กองคลัง โทร. 055-872317

 

Adobe Acrobat Document  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 2.13 MB


อ่าน 119 ครั้ง   โพสเมื่อ : 21/09/2017 00:00