หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์87คน
ผู้ชมวันนี้252คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3665คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59469คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า ที่ 7/2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

อ่าน 37 ครั้ง   โพสเมื่อ : 02/03/2018 00:00