หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้167คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4145คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86690คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

กองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า ได้จัดทำ โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ นอกสถานที่ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษี ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี การบริการให้ข้อมูลในด้านระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสานใยเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การดูแลสุขภาพที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขในการตรวจรักษาและคัดกรองเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม และครอบคลุม อย่างทั่วถึง 

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปางมะค่าทุกท่านที่ยังไม่ได้ชำระภาษีประจำปี 2561 ให้มาชำระภาษี และตรวจรักษาและคัดกรองเบื้องต้นฟรีค่ะ รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ออกบริการ ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

ตารางแผนการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 

วัน/เดือน/ปี

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

สถานที่ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

เวลา

หมายเหตุ

2 ก.ค. 61

1

บ้านศรีไพศาล

ศาลาวัดศรีไพศาล

09.00 เป็นต้นไป

 

2 ก.ค. 61

2

บ้านส่องตาแล

วัดหนองไผ่

13.30 เป็นต้นไป

 

4 ก.ค. 61

3

บ้านคลองสะพานช้าง

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

09.00 เป็นต้นไป

 

5 ก.ค. 61

4

บ้านพัดโบก

วัดพัดโบก

09.00 เป็นต้นไป

 

6 ก.ค. 61

5

บ้านปางมะค่า

ที่ทำการกำนัน

09.00 เป็นต้นไป

 

9 ก.ค. 61

6

บ้านเกาะแก้ว

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

10 ก.ค. 61

7

บ้านวังปลาอ้าว

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

11 ก.ค. 61

8

บ้านหนองแสง

วัดหนองแสง

09.00 เป็นต้นไป

 

12 ก.ค. 61

9

บ้านหนองน้ำแดง

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

13 ก.ค. 61

10

บ้านวังน้ำพัฒนา

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

16 ก.ค. 61

11

บ้านมอสมบูรณ์

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

17 ก.ค. 61

12

บ้านอ่างหินเพลิง

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

18 ก.ค. 61

13

บ้านสามัคคีธรรม

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

19 ก.ค. 61

14

บ้านบ่อหิน

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

20 ก.ค. 61

15

บ้านศรีมงคล

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

23 ก.ค. 61

16

บ้านศรีเกษตร

วัดศรีเกษตรพัฒนา

09.00 เป็นต้นไป

 

24 ก.ค. 61

17

บ้านทรัพย์เจริญ

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

09.00 เป็นต้นไป

 

25 ก.ค. 61

18

บ้านเขาพริกไทย

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน


อ่าน 95 ครั้ง   โพสเมื่อ : 28/06/2018 00:00