หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์54คน
ผู้ชมวันนี้140คน
ผู้ชมเมื่อวาน196คน
ผู้ชมเดือนนี้2849คน
ผู้ชมเดือนก่อน4414คน
ผู้ชมทั้งสิ้น49404คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า
               ด้วยเทศบาลเมืองปางมะค่าจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองปางมะค่า จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 ตำแหน่ง 13  อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักปลัด จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
     1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                    จำนวน 1 อัตรา
     2. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                                                    จำนวน 1 อัตรา
     3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                                     จำนวน 1 อัตรา
     4. คนงานทั่วไป                                                                       จำนวน 1 อัตรา
     5. แม่บ้าน                                                                                จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
     1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                        จำนวน 1 อัตรา
     2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                          จำนวน 1 อัตรา
     3. พนักงานจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล                     จำนวน 2 อัตรา
     4. พนักงานสำรวจข้อมูลภาคาสนาม                                          จำนวน 2 อัตรา
กองช่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
      1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จำนวน 1 อัตรา                                        จำนวน 1 อัตรา
      2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                             จำนวน 1 อัตรา
                 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในเวลาราชการ
Adobe Acrobat Document  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 830.23 KB


อ่าน 469 ครั้ง   โพสเมื่อ : 15/08/2016 15:23